Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

zaterdag, 05 december 2015 20:37

EVORA brengt missing links in kaart om de installatie van laadinfrastructuur voor elektrische wagens te realiseren in vijf Vlaamse steden.

Written by

Elektrische wagens zijn bij uitstek geschikt voor stadsgebruik. EVORA, het Vlaams platform voor publiek toegankelijke laadpunten, werkte het voorbije jaar drie gemeenschappelijk pijlers uit waarmee vijf Vlaamse steden in samenwerking met autofabrikanten en netbeheerders de e-rijder in de toekomst lokaal willen ondersteunen. Deze drie pijlers zijn ‘Laadpaal volgt wagen’, ‘Ladder van laden’ en ‘Uniformiteit in laadpunten’. Dit werd vandaag toegelicht op het slotevent in Antwerpen, waar de EVORA-partners en Viceminister-President Annemie Turtelboom hun visie op de toekomst van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen voorstelden.

“Ik woon in de stad, parkeer mijn auto op de openbare weg en wil graag elektrisch rijden. Hoe kan ik mijn auto opladen?” Een jaar geleden was deze vraag het vertrekpunt voor EVORA. Dit platform werd in 2014 opgericht als initiatief van de automerken Audi, BMW, Nissan, Renault en Volkswagen, de steden Antwerpen, Hasselt, Leuven, Mechelen en Sint-Truiden, de netbeheerders Eandis en Infrax, en de partners Blue Mobility/Olympus Mobility en The New Drive. EVORA is uniek en belangrijk geweest omdat het marktspelers rond elektrische wagens en laadinfrastructuur in contact bracht met overheden en netbeheerders. Hoewel het als initiële doel de installatie van laadpalen in steden had, heeft het als belangrijkste korte-termijnverwezenlijkingen de dialoog geopend en de missing links in kaart gebracht.

Het meest in het oog springende resultaat is verder het laadpuntenbeleid van vijf Vlaamse steden. Hoewel enkele van de steden nog bezig zijn met de bestuurlijke goedkeuringsprocedure van het beleid, zijn een aantal gemeenschappelijke kernpunten reeds bekend. Deze punten zijn ook reeds overgenomen in Vlaams beleid, meer specifiek in de conceptnota ‘Clean Power for Transport’ die de Vlaamse regering op 18 september 2015 goedkeurde.

Antwerpen, Hasselt, Leuven, Mechelen en Sint-Truiden, de deelnemende steden van het EVORA platform, hebben drie gemeenschappelijke punten: Laadpaal volgt wagen, Ladder van laden en Uniformiteit in laadpunten.

Laadpaal volgt wagen.
Dat betekent dat oplaadpunten worden geplaatst op basis van de noden van de inwoners. Het gevolg is dat laadpunten effectief gebruikt worden, dat parkeerplaatsen bij laadpunten benut blijven en dat de uitbating van het laadpunt economisch interessant wordt. Aanvullend zullen een aantal steden ook laadpunten voorzien op strategisch interessante locaties. Over de lokale uitwerking wordt verduidelijking gegeven in het voorjaar van 2016.

Ladder van laden.
Wanneer een bewoner een laadpunt aanvraagt, wordt gekeken of dat op eigen terrein kan – de eerste trede van de ladder. Zo niet, dan wordt gekeken naar de aanwezigheid en bezettingsgraad van bestaande oplaadpunten binnen een straal van circa 250 meter. Als daar geen of onvoldoende oplaadinfrastructuur is, wordt bekeken om een nieuw oplaadpunt in parkeergarages of andere publiek toegankelijke parkeervoorzieningen te plaatsen. Tot slot, als ook dat niet tot de mogelijkheden behoort, komt er een bijkomend laadpunt in het straatbeeld – de laatste trede van de ladder.

Uniformiteit in laadpunten.
De betalingsmogelijkheden, de snelheid van laden en de toegankelijkheid van de oplaadpunten worden gegarandeerd dankzij een ‘Code Publiek Toegankelijk Laden’. Deze Code hanteren de overheden en de bedrijven binnen EVORA als norm voor publiek toegankelijke laadpunten in de publieke en private ruimte. Een van de belangrijkste eisen is dat er een ad hoc betalingsmethode moet zijn zonder contract of abonnement, zoals bijvoorbeeld sms-betaling. Dat ook in het Vlaamse mobiliteitsbeleid sinds kort expliciet melding wordt gemaakt van de Code Publiek Toegankelijk Laden, sterkt EVORA in haar opzet.

Elektrisch autorijden succesvol maken.
Arthur Vijghen, platformcoördinator van EVORA voegt toe: “Als we de elektrische wagen succesvol willen maken in onze Vlaamse steden, dan moeten we zorgen dat stadsbewoners de mogelijkheid hebben om hun wagen binnen een straal van circa 250 meter op te laden. Dankzij EVORA hebben alle partijen een gezamenlijke visie kunnen uitwerken, wat een noodzakelijke maar heel belangrijke stap vooruit is richting een groener wagenpark en zuiverdere steden. Door de uitrol van de EVORA-resultaten de komende maanden, zal het alvast voor de inwoners van Antwerpen, Hasselt, Leuven, Mechelen en Sint-Truiden de moeite worden om de aanschaf van een elektrische wagen te overwegen. De ideeën van EVORA zullen echter ook in alle andere Vlaamse steden en gemeenten gebruikt kunnen worden, zodat dit voor iedereen binnen de mogelijkheden komt.”

Vlaams Viceminister-President en Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom bevestigt: “Dit project is een mijlpaal op het pad naar de uitrol van 5 000 extra laadpunten tegen 2020. Steden, autofabrikanten en netbeheerders slaan hier de handen in mekaar voor een duurzamere toekomst. Daarnaast zorgt de zero emissie bonus waar de Vlaamse Regering zopas over besliste, ervoor dat bij aankoop de kloof tussen een conventioneel voertuig en een emissievrij model kleiner wordt. Zo worden potentiële kopers van een nieuw voertuig gestimuleerd richting de emissievrije optie.”

Jean-Philippe Parain, CEO en President BMW Group Belux verklaart de deelname van het Duitse premiummerk: “BMW staat met zijn ‘BMW i’ afdeling voor visionaire elektrische premiumwagens en mobiliteitsdiensten. Dit steeds met een inspirerend design en met een visie van kwaliteit waarin duurzaamheid primeert. Het EVORA-project past perfect in deze BMW i-visie. Elektrische wagens zoals de BMW i3 komen in de stad immers extra tot hun recht, terwijl het gebrek aan publieke laadinfrastructuur en private parkeerplaatsen het voor veel inwoners net moeilijker maakt om voor elektrische mobiliteit te kiezen. BMW wil met zijn strategische en financiële steun aan EVORA helpen om in steden een vruchtbare bodem te creëren voor elektrische wagens en zo mee de levens- en luchtkwaliteit in steden te verhogen.”

EVORA werd mee opgericht door BMW.
Het EVORA platform werd in 2014 opgericht als initiatief van de automerken Audi, BMW, Nissan, Renault en Volkswagen, de steden Antwerpen, Hasselt, Leuven, Mechelen en Sint-Truiden, de netbeheerders Eandis en Infrax, Blue Mobility/Olympus Mobility en The New Drive. Naast deze initiatiefnemers zijn er nog verschillende partijen die een rol hebben in het aanbod van publiek toegankelijke laadpalen, bijvoorbeeld de energieleveranciers, laadpaalleveranciers, … Binnen het EVORA platform werd de kennis en expertise van al deze partijen gebundeld om samen een antwoord te bieden op de vraag hoe men in de steden zijn of haar auto kan opladen wanneer men niet over een eigen parkeerplaats beschikt. Meer informatie op www.evoraplatform.be en www.bmw.be/evora.